Sunday, 31 May 2020

Oplan Balik Eskwela + Brigada Eskwela 2020

Oplan Balik Eskwela + Brigada Eskwela 2020

Naninindigan ang DepEd upang maiangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Kinakatawan ng paninindigang ito ang pagkilala ng Pangulo sa edukasyon bilang pinakamabisang susi para mapabuti ang buhay ng ating mga kababayan.

Habang kinakaharap nating lahat ang krisis na dulot ng COVID-19 pandemic, batid ng DepEd ang laki ng hamon para sa pagpapatuloy ng edukasyon para sa lahat. Pagtulungan nating makamit ng ating kabataan ang kanilang buong potensiyal sa paraan ng edukasyon.

Kaya sa unang araw ng Hunyo 2020, makipag-ugnayan tayo sa pamunuan ng ating mga paaralan; magpalista para sa pagbubukas ng taong panuruan at panatilihin ang bayanihan tungo sa kalidad na edukasyon para sa kabataan!

No comments:

Post a Comment

Blog Archive